Organizator:

MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70

Podziel się

 

Międzynarodowa Droga Wodna E70 (MDW E70) łączy Europę Zachodnią, od Antwerpii i Rotterdamu, przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych i północną Polskę, z rejonem Kaliningradu i dalej systemem drogi wodnej Niemna (Pregołą i Dejmą do Kłajpedy). Polski odcinek biegnie przez Odrę do Kostrzyna, gdzie łączy się z drogą wodną Odra-Wisła. Szlak prowadzi: Wartą, Notecią, Kanałem Bydgoskim i Brdą, aż do styku z Wisłą (i MDW E40) w Bydgoskim Węźle Wodnym. Następnie droga biegnie Wisłą, Nogatem, Zalewem Wiślanym, do granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Do systemu MDW E70 zaliczamy również Szkarpawę, rzekę Elbląg i Kanał Jagielloński.

Szlak wodny łączący Odrę z Zalewem Wiślanym pełen jest zabytkowych budowli, historycznych miast, przejawów działalności człowieka oraz niezwykle bogatej przyrody. Znajdziemy tu wpisane na listę UNESCO: zamek w Malborku i średniowieczny zespół miejski Torunia. Ponadto: zamki krzyżackie w Kwidzynie, Gniewie, Świeciu, Sztumie i Nowym; zabytkowe miasta: Chełmno, Gdańsk, Grudziądz, Elbląg czy Bydgoszcz. Liczne są również zabytki techniki związane z funkcjonowaniem cieków i dróg wodnych, takie jak: jazy, śluzy żeglugowe, historyczne miejsca przeładunku i składowania towarów, urządzenia melioracyjne, mosty i inne budowle komunikacyjne. A to wszystko w otoczeniu pięknej i urokliwej przyrody, gdzie szczególną uwagę należy zwrócić m.in. na Park Narodowy „Ujście Warty", Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Park Krajobrazowy „Ujście Warty", „Mierzeja Wiślana" i „Wysoczyzna Elbląska".

Polski odcinek MDW E70 jest szlakiem bardzo malowniczym i zróżnicowanym. Poczynając od Odry, gdzie spełnia ona standardy międzynarodowych tras żeglugowych wysokich kategorii, poprzez Noteć, gdzie meandruje ona leniwie wśród łąkowych krajobrazów. E70 jest skanalizowana przy pomocy 28 stopni wodnych, z których jeden – śluza Czersko Polskie w Bydgoszczy – jest stopniem, oddanym do użytku w 1999 r. Pozostałe śluzy to w większości niezelektryfikowane obiekty, zbudowane na przełomie XIX i XX wieku, wyjątek stanowi Gdańska Głowa i Przegalina. Szerokość szlaku wodnego waha się od 16 m do 25 m, minimalne promienie łuków wynoszą 200-250 m, a minimalne prześwity pod mostami to 3,5-4 m. Gwarantowana głębokość tej trasy wynosi 1,2-1,5 m, a graniczna dozwolona prędkość statków 8 km/h.

Niemal na całej swej długości szlak jest obecnie miejscem dynamicznych inwestycji samorządowych i prywatnych, które znacząco poprawiają infrastrukturę wodniacką. Do najbardziej spektakularnych projektów zrealizowanych w ostatnich 10 latach należą: przebudowa bulwaru wschodniego w Gorzowie Wielkopolskim, budowa marin i portów w Gorzowie Wielkopolskim, Czarnkowie, Drawsku i Nakle nad Notecią, budowa mariny w Bydgoszczy i Ujściu, przystani AZS w Toruniu, mariny w Grudziądzu, realizacja projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, w postaci sieci portów i przystani żeglarskich w Tczewie, Drewnicy, Białej Górze, Malborku, Osłonce, Rybinie, Błotniku, Braniewie, Krynicy Morskiej, Kątach Rybackich, Nowej Pasłęce, Elblągu i Tolkmicku, czy modernizacja i przystosowanie dla potrzeb wodniaków Bulwaru Zygmunta Augusta w Elblągu.

Więcej informacji: www.mdwe70.pl